• பழனிச்சாமி – சுப்பிரமணி  “A” ஜோக்ஸ் - 100  (ebook)

பழனிச்சாமி, சுப்பிரமணி, சுமதி என்ற பெயர்களில் எழுத்தாளர் வா.மு.கோமு தொகுத்த நகைச்சுவைத் துணுக்குகளின் தொகுப்பு. நமது சமூகத்தில் பரவலாக புழக்கத்தில் உள்ள, அதே நேரம் வாய் மொழியாகவே பகிரப்பட்டு சிலாகிக்கப்படும் ’அந்த மாதிரியான’ நகைச்சுவைத் துணுக்குகளை தொகுத்து புத்தகமாக்கும் முக்கியமான பணியைச் செய்திருக்கிறார் கோமு.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

பழனிச்சாமி – சுப்பிரமணி “A” ஜோக்ஸ் - 100 (ebook)

  • ₹50.00