Era.Murugavel

Era.Murugavel

எரியும் பனிக்காடு, பொருளாதார அடியாளின் வாக்குமூலம் முதலிய கவனிக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புகளையும், விகடன் விருதி பெற்ற ‘மிளிர்கல்’ நாவலையும் முதலிய இரா.முருகவேள் கோவையில் வசிக்கிறார். இடதுசாரிப் பார்வை கொண்ட இவர் வழக்கறிஞராகவும் பணியாற்றுகிறார்.


There are no products to list in this category.