Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

உலகலாவிய அளவில் சஸ்பென்ஸ் கதைகளின் முன்னோடி என கருதப்படுபவர் ஹால்பிரட் ஹிட்ச்காக். பல்வேறு புத்தகங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவரின்  மர்ம சிறுகதைகளின் தொகுப்பு ஆனந்த விகடனில் பதிக்கப்பிக்கபட்ட பின் இப்பொழுது இணைய நூலாக வந்துள்ளது.


Product Compare (0)


ஆல்பிரட் ஹிட்ச்காக் கதைகள் (ebook)

ஆல்பிரட் ஹிட்ச்காக் கதைகள் (ebook)

உலகலாவிய அளவில் சஸ்பென்ஸ் கதைகளின் முன்னோடி என கருதப்படுபவர் ஹால்பிரட் ஹிட்ச்காக். பல்வேறு புத்தகங்க..

₹50.00

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)